Τα παιδιά της γαλαρίας

The big deception

By June, it was obvious that Syriza’s tactics of “chasing two rabbits (and catching none)” described in 60 Days Older and Deeper in Debt and the postponement of the implementation of the austerity measures agreed both by the former government and Syriza’s with the Troika last February could no longer work.

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 17 Αυγούστου 2015

Burdened with debt

Debt crisis and class struggles in Greece: a class analysis of the crisis of capital reproduction from 2010.

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 1 Μαρτίου 2010