Τα παιδιά της γαλαρίας

Η παρέμβασή μας στο workshop Mass protest and the future direction of anti-authoritarian internationalism στο FAST FORWARD FESTIVAL των Plan C, Σεπτέμβριος 2017

We would like to thank you for the invitation to your festival, which will give us the opportunity to elaborate a bit on the subject of internationalism and mass protest against capitalist targets. Our group, TPTG, has been active for years, however, as it is a tiny one, we cannot seriously claim that our own […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 9 Οκτωβρίου 2017

The Social Crisis in Greece

INTRODUCTION: The Capitalist Crisis in the European Union Before discussing the conditions in which the social crisis in the South of Europe has been developing, we should refer first to the more general context of the crisis in the EU itself. For us, the global “economic recession” and the “financial” crisis of the recent years […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 24 Απριλίου 2017