Τα παιδιά της γαλαρίας

Η παρέμβασή μας στο workshop Mass protest and the future direction of anti-authoritarian internationalism στο FAST FORWARD FESTIVAL των Plan C, Σεπτέμβριος 2017

We would like to thank you for the invitation to your festival, which will give us the opportunity to elaborate a bit on the subject of internationalism and mass protest against capitalist targets. Our group, TPTG, has been active for years, however, as it is a tiny one, we cannot seriously claim that our own […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 9 Οκτωβρίου 2017