Τα παιδιά της γαλαρίας

«Το αόρατο φράγμα» & «Ο γυάλινος πύργος της θεωρίας» (τεύχος #14)

Μετά την πρώτη εβδομάδα της εξέγερσης, μια από τις άμεσες προτεραιότητές μας ήταν η καταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων της προς ενημέρωση συντρόφων στο εξωτερικό. Λόγω της άμεσης εμπλοκής μας σ’ αυτά, η καταγραφή αυτή πήρε τη μορφή ενός πολύ χοντρικού χρονολογίου των γεγονότων της Αθήνας στα αγγλικά, συμπληρωμένου με ένα ιστορικό των αντίστοιχων γεγονότων στη Θεσ/νίκη γραμμένο από την ομάδα Blaumachen και άλλους συντρόφους. Αποστείλαμε και τα δυο χρονολόγια, μαζί με κάποιες προκηρύξεις του Δεκέμβρη, σε δεκάδες αποδέκτες στο εξωτερικό. (Το χρονικό της Αθήνας δημοσιεύεται, εμπλουτισμένο, στο παρόν τεύχος). Αργότερα, στα τέλη Γενάρη 2009, μαζί με την ίδια ομάδα συνθέσαμε μια πρώτη ανάλυση της εξέγερσης, το κείμενο με τίτλο Like a Winter with a thousand Decembers, το οποίο επίσης απεστάλη στο εξωτερικό.

Όλα αυτά τα αναφέρουμε γιατί τα παραπάνω κείμενα, μαζί με ένα παλαιότερο κείμενό μας, το The Permanent Crisis in Education,αποτέλεσαν ένα μέρος του πρωτογενούς υλικού που χρησιμοποίησε η ομάδα Theorie Communiste (TC), για να γράψει Tο Aόρατο Φράγμα (Le Plancher de Verre) που ακολουθεί εδώ μεταφρασμένο. Όλα τα ανωτέρω κείμενα και χρονολόγια βρίσκονται επίσης στο βιβλίο που εξέδωσε σχετικά με το Δεκέμβρη του 2008 στην Ελλάδα, Les émeutes en Grèce, εκδ. Senonevero (http://senonevero.net).

[…]

Τόσο στο Αόρατο Φράγμα όσο και γενικότερα στο θεωρητικό έργο της TC αναγνωρίζουμε μια συγκεκριμένη κοινότητα απόψεων, κυρίως σε ό,τι αφορά την άποψη ότι τα κοινωνικά κινήματα αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αναπαραγωγής της καπιταλιστικής σχέσης, τον ορισμό της κομμουνιστικοποίησης,4 την κριτική του συνδικαλισμού και της δημοκρατίας.

Το συγκεκριμένο κείμενο διαφέρει από πολλά άλλα που γράφτηκαν για την εξέγερση του Δεκέμβρη επειδή δεν είναι μια συνήθης περιγραφική παράθεση γεγονότων. Αντίθετα αποτελεί μια από τις λίγες προσπάθειες ανάλυσης της εξέγερσης εντός ενός θεωρητικού πλαισίου και το ότι μάλιστα προέρχεται από το εξωτερικό, κάνει την προσπάθεια αυτή ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Στα θετικά του κειμένου θα συμπεριλαμβάναμε την παρουσίαση της κοινωνικής κατηγορίας νεολαία ως κομμάτι του προλεταριάτου, την αναγνώριση ότι το κίνημα του Δεκέμβρη δεν ήταν αυτάρεσκο και αυτοαναφορικό (δηλ. δεν προωθούσε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής), την κριτική στο μιλιταντισμό (συνδικαλιστικού ή πολιτικού τύπου). Επειδή όμως ακόμα κι αυτά τα αντιμετωπίζουμε από άλλη οπτική γωνία και επειδή οι διαφωνίες μας είναι πολύ περισσότερες από τις συμφωνίες μας, γι’ αυτό χρειάστηκε να γράψουμε το εκτενές επίμετρο που ακολουθεί. Ένα πράγμα, όμως, παραμένει αδιαμφισβήτητο: το κείμενο αυτό αποτέλεσε για μας τροφή για σκέψη και δημιουργική αντιπαράθεση.

Κατεβάστε το «Αόρατο Φράγμα» σε μορφή PDF

Κατεβάστε το κριτικό επίμετρο, «Ο Γυάλινος Πύργος της Θεωρίας», σε μορφή PDF