Τα παιδιά της γαλαρίας

The Social Crisis in Greece

INTRODUCTION: The Capitalist Crisis in the European Union Before discussing the conditions in which the social crisis in the South of Europe has been developing, we should refer first to the more general context of the crisis in the EU itself. For us, the global “economic recession” and the “financial” crisis of the recent years […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 24 Απριλίου 2017

The big deception

(…) By June, it was obvious that Syriza’s tactics of “chasing two rabbits (and catching none)” described in 60 Days Older and Deeper in Debt and the postponement of the implementation of the austerity measures agreed both by the former government and Syriza’s with the Troika last February could no longer work. When the Troika […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 29 Αυγούστου 2015