Τα παιδιά της γαλαρίας

The Social Crisis in Greece

INTRODUCTION: The Capitalist Crisis in the European Union Before discussing the conditions in which the social crisis in the South of Europe has been developing, we should refer first to the more general context of the crisis in the EU itself. For us, the global “economic recession” and the “financial” crisis of the recent years […]

Αναρτήθηκε από: Τα παιδιά της γαλαρίας | 24 Απριλίου 2017